Zadania Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej

Zgodnie z art. 118 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm) do zadań Regionalnych Komisji Egzaminacyjnych należy:

  1. Przeprowadzenie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej,
  2. Nadawanie I stopnia specjalizacji zawodowej,
  3. Prowadzenie rejestru wydanych dyplomów,
  4. Opracowywanie informacji, opinii i wniosków dotyczących I stopnia specjalizacji zawodowej dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.