Andrzej Pruś, Przemysław Chruściel

W najbliższy poniedziałek obradować będą radni Sejmiku Województwa

W najbliższy poniedziałek 27 marca br. odbędzie się LVIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Tematykę projektów uchwał Sejmiku, które będą procedowane, przybliżył podczas briefingu przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś. Obrady rozpoczną się o godzinie 10.00 i będzie je można śledzić za pośrednictwem platformy esesja.tv.

 

– Wśród projektów uchwał, które już teraz spotykają się z dużym zainteresowaniem, jest m.in. projekt związany z określeniem wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy w województwie świętokrzyskim – powiedział przewodniczący Andrzej Pruś. – Egzaminy te są prowadzone przez pracowników naszej podległej jednostki, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach. WORD ponosi koszty zatrudnienia pracowników, utrzymania sprawności taboru samochodowego, wydatki inwestycyjne. Wśród propozycji wysokości opłat, przedstawionych w projekcie uchwały, znajdują się 3 elementy: opłata za egzamin w części teoretycznej, która po podwyżce wyniesie 50 zł (wzrost o 20 zł), opłata za egzamin praktyczny w przypadku podstawowych praw  jazdy na motocykle, kat. A i B wyniesie 200 zł (podwyżka 20 – 60 zł), w przypadku egzaminów dotyczących ciężkich samochodów opłata wyniesie 250 zł (podwyżka 5 – 50 zł).

Przewodniczący Sejmiku zwrócił także uwagę na projekt uchwały, umożliwiający przekazanie 39 gminom w formie dotacji celowej pomocy na zakup samochodów gaśniczo-ratowniczych dla ochotniczych straży pożarnych.

 – Łączna kwota przekazanego wsparcia wyniesie 1 mln 490 tysięcy zł. Gminy wnioskują o pomoc finansową na różne kwoty, oczekując wsparcia w zakupie różnego typu samochodów, od lekkiego sprzętu przystosowanego do ratownictwa drogowego, po ciężki sprzęt ratowniczy, nie ustępujący jakością wozom, w które wyposażona jest państwowa straż – podkreślił Andrzej Pruś. – Gminy partycypują w kosztach zakupu, część pieniędzy pochodzi także z budżetu państwa. Przypomnę, że w naszym województwie działa około 800 jednostek OSP, z czego połowa działa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Przewodniczący zwrócił również uwagę m.in. na projekt uchwały Sejmiku, dotyczący przekazania dotacji na organizację jubileuszowego, 50. Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach. Budżet festiwalu planowany jest na 1,4 mln zł. Planowane wsparcie z budżetu województwa to kwota 150 tysięcy zł. Przedstawił także zmiany, które będą prowadzone w zapisach uchwały budżetowej na 2023 r.

Radni Sejmiku otrzymają także informację o stanie przygotowania do uruchomienia naborów w ramach Programu Regionalnego “Fundusze dla Świętokrzyskiego”. Dyskutować będą również o zapisach projektu uchwały w sprawie utworzenia nowego, Sandomiersko-Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.

Porządek obrad sesji Sejmiku zaplanowanej na 27 marca br.