Wyniki rekrutacji Gmin Wiejskich oraz Powiatów z woj. świętokrzyskiego do II Kamienia Milowego projektu pn. „Liderzy kooperacji”

29 kwietnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Modelu w sprawie oceny i rekomendacji gmin wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w II etapie projektu „Liderzy kooperacji”.

Podczas posiedzenia członkowie Zespołu ds. Modelu w celu oceny i rekomendacji gmin regionu świętokrzyskiego do udziału w II Kamieniu Milowym projektu analizowali dane pod kątem formalnym oraz merytorycznym. Pod względem merytorycznym ocenie podlegały takie kryteria jak:
1. wysokość dochodu na mieszkańca Gminy/Powiatu (dane GUS za 2017r.),
2. aktywność projektowa Gminy/Powiatu (www.mapaprojektow.gov.pl w latach 2010-2016 oraz OZPS za 2017 rok),
3. dwa dominujące (poza ubóstwem) powody korzystania długotrwale z pomocy społecznej (analiza OZPS za 2017 rok):
– niepełnosprawność,
– bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych.

Gminy/Powiaty otrzymały również dodatkowe punkty za uczestnictwo w I Kamieniu Milowym, wyrażenie zgody na przyjęcie funkcji doradcy z Zespołem ds. Modelu wobec instytucji oraz załączenie listy aktywności i usług.
Do drugiego etapu projektu „Liderzy kooperacji” zostały rekomendowane następujące Gminy oraz Powiaty:
Gmina Oksa / Powiat Jędrzejowski
Gmina Wodzisław / Powiat Jędrzejowski
Gmina Bieliny / Powiat Kielecki
Gmina Łopuszno / Powiat Kielecki
Gmina Łoniów / Powiat Sandomierski
Gmina Bogoria / Powiat Staszowski

Z rekomendowanymi Gminami oraz Powiatami zostało podpisane porozumienie o współpracy.

6 7 500x64

Protokół