Rekrutacja Gmin wiejskich i Powiatów do uczestnictwa w projekcie partnerskim pn. „Liderzy kooperacji” w II Kamieniu milowym

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego informuje o rozpoczęciu rekrutacji gmin wiejskich i powiatów do uczestnictwa w II Kamieniu Milowym projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 Priorytet II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 – Skuteczna pomoc społeczna, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania zgłoszeń: od 19.04.2019 r. do 26.04.2019 r.

 

6

W II Kamieniu Milowym do udziału w projekcie wybranych zostanie 6 świętokrzyskich gmin wiejskich oraz 4 powiaty.
Z wybranymi gminami i powiatami podpisane zostanie porozumienie o współpracy.
W sprawie ewentualnych pytań dotyczących rekrutacji, proszę o kontakt z Panią Agatą Żuławą, pracownikiem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach: tel. 41 342 18 74, e-mail: agata.zulawa@sejmik.kielce.pl

Termin składania zgłoszeń: od 19.04.2019 r. do 26.04.2019 r.

Regulamin rekrutacji Gmin i Powiatow do uczestnictwa w projekcie pn. Liderzy_kooperacji_w II Kamieniu Milowym
Wzór karty zgłoszeniowej Gminy wiejskiej do uczestnictwa w II Kamieniu Milowym w projekcie pn. „Liderzy kooperacji”
Wzór karty oceny Gminy wiejskiej do uczestnictwa w II Kamieniu Milowym w projekcie pn. Liderzy kooperacji
Wzór karty zgłoszeniowej Powiatu do uczestnictwa w II Kamieniu Milowym w projekcie pn. Liderzy kooperacji
Wzór karty oceny Powiatu do uczestnictwa w II Kamieniu Milowym w projekcie pn. Liderzy kooperacji
Wzór listy aktywności i usług – Gmina. Projekt pn. Liderzy kooperacji
Wzór listy aktywności i usług –  Powiat. Projekt pn. Liderzy kooperacji

foto
Lider projektu