Wyniki rekrutacji Gmin Wiejskich oraz Powiatów z woj. świętokrzyskiego do projektu „Liderzy kooperacji”

Logo

W dniu 27.06.2018 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. modelu w sprawie oceny i rekomendacji gmin wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w projekcie „Liderzy kooperacji”.

Podczas posiedzenia członkowie Zespołu ds. modelu w celu oceny i rekomendacji gmin regionu świętokrzyskiego w I Kamieniu Milowym projektu analizowali dane pod kątem:

 1. wielkości (liczba ludności i sołectw w Gminach/Powiatach, dane GUS za 2015r.)
 2. wysokość dochodu na mieszkańca Gminy/Powiatu (dane GUS za 2015r.)
 3. liczby osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej w stosunku do liczby ludności ogółem
 4. zasobów infrastruktury pomocowej i instytucjonalnej (analiza OZPS 2016).

Do projektu „Liderzy Kooperacji” zostały rekomendowane następujące Gminy oraz Powiaty:

 1. Gmina Oksa / Powiat Jędrzejowski
 2. Gmina Wodzisław / Powiat Jędrzejowski
 3. Gmina Bieliny / Powiat Kielecki
 4. Gmina Łopuszno / Powiat Kielecki
 5. Gmina Bodzechów / Powiat Ostrowiecki
 6. Gmina Łoniów / Powiat Sandomierski
 7. Gmina Bogoria / Powiat Staszowski
 8. Gmina Mirzec / Powiat Starachowicki

Z rekomendowanymi Gminami oraz Powiatami zostało podpisane porozumienie o współpracy.

Załączniki:

 1. Zasady wyboru Gmin wiejskich i Powiatów do projektu „Liderzy kooperacji”
 2. Protokół w sprawie oceny i rekomendacji Gmin wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w Projekcie.
foto
Lider projektu