Z rodzicami pieczy zastępczej o uzależnieniach

Z rodzicami pieczy zastępczej o uzależnieniach

Zagrożenia wśród dzieci i młodzieży wynikające z zażywania alkoholu, narkotyków i dopalaczy były tematem spotkania szkoleniowego z rodzicami i wychowawcami z pieczy zastępczej z powiatu włoszczowskiego. Organizatorami szkolenia, które odbyło się w środę, 21 września, w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie był Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Skalę używania substancji psychoaktywnych, w tym: tytoniu, alkoholu, narkotyków i dopalaczy na terenie województwa świętokrzyskiego omówiła Olga Adamska z Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, przestawiając wyniki ogólnopolskich badań przeprowadzonych wśród młodzieży w 2015 roku. badaniem objęci zostali uczniowie w wieku 15 i 17 lat. – Natężenie zjawiska uzależnień w naszym regionie jest bardzo duże. Do palenia tytoniu przyznaje się już 55 procent uczniów klas trzecich gimnazjum. Jest to dość wysoki procent biorąc pod uwagę wiek. Wśród 17-latków jest to 72 procent. Mówiąc o spożywaniu alkoholu wyniki są zatrważające: 86 procent dzieci w wieku 15 lat i 96 procent w wieku 17 lat przyznaje się do spożywania alkoholu. Pod tym względem nasz region jest w czołówce krajowej, województwo świętokrzyskie zajmuje pierwsze miejsce w kraju w procesie rozpowszechniania tego zjawiska. Jest też duża liczba osób młodych zażywających alkohol w połączeniu z tabletkami, co stanowi bardzo duże ryzyko wystąpienia szkód zdrowotnych, zatruć, a nawet i śmierci – podkreślała Olga Adamska.

Na temat dopalaczy, czyli tak zwanych nowych narkotyków mówił aspirant Marek Ginalski z miejscowej Komendy Powiatowej Policji. – Na ternie powiatu włoszczowskiego sklepów z dopalaczami nie ma, mimo to ostrzegamy młodzież w szkołach, że skład dopalaczy jest nieznany, a producenci mają tak dużą fantazję w ich tworzeniu, że lekarze nie wiedzą jak ratować osoby po ich zażyciu. Podczas badań wychodzi, że dopalacze zawierają groźne substancje tj. czyściwo do felg czy środki ochrony roślin. Młodzież nie jest tego świadoma – mówił Marek Ginalski.

Przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie PRO i psychoterapeuta Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji, Łukasz Niewczas mówił o wczesnej interwencji uzależnień dla pieczy zastępczej. – Specjalizuję się w pracy z młodzieżą eksperymentującą z narkotykami i innymi substancjami psychoaktywnymi, z uzależnieniami behawioralnymi tj. siecioholizm, gry, hazard i inne, z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi oraz z osobami w kryzysie. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, w których młody człowiek zostaje ze swojej rodziny w jakimś stopniu odebrany, ta praca jest bardzo potrzebna. Dzieci przeżywają porzucenie i zerwanie więzi na różne sposoby, a substancje psychoaktywne są ucieczką, odskocznią od problemów. Chcę to pokazać – mówił Łukasz Niewczas.  

Szkolenia na temat profilaktyki uzależnień behawioralnych i od substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży oraz o udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone są we wszystkich powiatach województwa świętokrzyskiego.

www.wrota-swietokrzyskie.pl