Strategia Świętokrzyskie 2030+

Zakończono nabór propozycji projektów strategicznych

W ramach prac nad Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaprosił podmioty z terenu województwa do zgłaszania propozycji projektów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionu. W ramach naboru, który trwał od 1 do 25 października wpłynęło ponad 300 propozycji projektów.

 

Celem tego działania była identyfikacja oczekiwań i potrzeb występujących w województwie oraz zaprogramowanie w Strategii odpowiednich mechanizmów interwencji publicznej. Poproszono o zgłaszanie przedsięwzięć o wymiarze ponadlokalnym, czyli takich, które swoim zasięgiem wykraczają poza granice poszczególnych gmin/powiatów oraz projektów o charakterze partnerskim – angażujących szerokie grono interesariuszy, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego.

W ramach naboru, który trwał od 1 do 25 października wpłynęło ponad 300 propozycji projektów. Poniżej prezentujemy dokument roboczy – bazę propozycji projektów strategicznych dla regionu świętokrzyskiego.

Baza propozycji projektów strategicznych_20.11.2019_dokument roboczy