Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza II otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2020 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych