Zdrowy Pracownik Na 5 Cały ZarzĄd (30)

Zdrowy Pracownik na 5 – kolejna akcja profilaktyczna

Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w  Kielcach po raz kolejny zorganizował akcję edukacyjno-profilaktyczną pn.  „Zdrowy  Pracownik na 5”. Urzędnicy na kilku stoiskach diagnostycznych mogli sprawdzić stan swojego zdrowia.  Z badań skorzystali marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałkowie Renata Janik i Marek Bogusławski oraz członkowie Zarządu Województwa Tomasz Jamka i Marek Jońca.

Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na problemy zdrowotne pracowników administracji publicznej – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Badania i porady prowadzili diagności i pracownicy Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.

– Urząd marszałkowski prowadząc wiele jednostek zdrowia ma możliwości organizacji takiej akcji profilaktycznej. Niejednokrotnie takie konsultacje ze specjalistami naprowadzają pracowników na odpowiednią ścieżkę leczenia, czy motywują do wprowadzenia zdrowego, racjonalnego trybu życia – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

– Kolejna akcja, która się cieszy dużym zainteresowanie. Pracownicy mają możliwość wykonać wiele podstawowych badań profilaktycznych na miejscu, w pracy. Dzięki temu  wstępnie mogą ocenić stan swojego zdrowia  – dodał wicemarszałek Marek Bogusławski.

Podczas akcji profilaktycznej wykonywane były badania poziomu glukozy we krwi, pomiary ciśnienia tętniczego, poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu, badania mammograficzne i cytologiczne, pomiary BMI i składu ciała, nauka samobadania piersi, zabiegi rehabilitacyjne, porady dietetyczne, porady z zakresu prawa pracy i bhp ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ochrony zdrowia w miejscu pracy. Dostępne są też informacje na temat programów profilaktycznych, o leczeniu sanatoryjnym, dietach, Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego, Profilu Zaufanym, funkcjonowaniu Indywidualnego Konta Pacjenta.