Img 6097

Będą dbać o sprawy młodzieży – inauguracja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Kulminacyjnym punktem uroczystej gali z okazji Jubileuszu 20 lecia województwa świętokrzyskiego była inauguracja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. – Są z różnej części naszego regionu, z różnych kręgów społecznych. Połączyła ich miłość do województwa świętokrzyskiego i to, że chcą w przyszłości mieć wpływ na region – mówił przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk prezentując 35 młodych radnych, reprezentujących młodzieżowe rady gmin, samorządy studenckie, samorządy uczniowskie oraz organizacje pozarządowe działające z młodzieżą, lub na jej rzecz. 5 czerwca uroczyście ślubowali „wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, dbać o sprawy Młodzieży”.

Młodzi z rąk przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusza Bąka i marszałka Adama Jarubasa odebrali nominacje na radnych oraz ślubowali: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, dbać o sprawy Młodzieży, czynić wszystko dla pomyślności działań Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i wspólnoty samorządowej, godnie reprezentować młodzież z województwa świętokrzyskiego, przestrzegać Konstytucji, praw Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowień Młodzieżowego Sejmiku”.

W skład I Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018 – 2020 wchodzą:

1. Marcin Łukasz Pyza,
2. Wiktoria Świetlik,
3. Zofia Mogielska,
4. Dominika Kinga Chmielewska,
5. Bartosz Nyga,
6. Natalia Agnieszka Chrząszcz,
7. Julia Maria Pająk,
8. Sebastian Piotr Kowal,
9. Wiktoria Aleksandra Spiegel,
10. Weronika Magdalena Wasela.
11. Julia Błąd,
12. Paweł Żelazny,
13. Katarzyna Łyżwa,
14. Edgar Krzysztof Kobos,
15. Filip Miłosz Płatek,
16. Eliza Lidia Wzorek,
17. Adam Oskar Orłowski,
18. Wiktor Filipowski,
19. Hubert Zaleśny,
20. Aleksandra Mróz,
21. Julia Żywólko,
22. Bartosz Konrad Kotarski,
23. Dawid Rafał Dąbrowski,
24. Jakub Daniel Szostek,
25. Kaja Barbara Kieloch.
26. Katarzyna Ostrowska,
27. Wojciech Krupa.
28. Marlena Agata Krzos,
29. Mikołaj Wiatrowski,
30. Magdalena Wiktoria Malec,
31. Julia Dziuba,
32. Patryk Jarosław Cylara,
33. Dominika Lipa,
34. Julia Weronika Łata,
35. Kornel Łukasz Zbroński.

– Dziękujemy Państwu, że zbudowaliście województwo świętokrzyskie. Tu się urodziliśmy. Możemy się tu uczyć, spełniać, realizować. Jesteśmy odważni, zdeterminowani. Mamy wiele pomysłów, a przede wszystkim jesteśmy wrażliwi. Wychodzimy z własną inicjatywą dzięki temu, że na naszej drodze spotkaliśmy dorosłych, którzy dostrzegli w nas potencjał. Dzisiaj możemy zmieniać nasz region na lepsze – mówili młodzi radni. – Chcemy nauczyć się od Państwa jak najwięcej. Po to, by za następne 20 lat przekazać tę wiedzę kolejnym pokoleniom. I co najważniejsze: nie wyobrażamy sobie, żeby nasze województwo miało kiedykolwiek nie istnieć. Świętokrzyskie to też my.

Przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk podkreślił, że kształt Młodzieżowego Sejmiku określała młodzież. – Regulamin został z młodzieżą skonsultowany przed uchwaleniem przez Zarząd Województwa, a decyzję o składzie Sejmiku podjęła Kapituła, złożona w całości z młodych ludzi – mówił Arkadiusz Bąk, który zaznaczył, że powołanie tego młodzieżowego gremium jest bardzo ważnym momentem pokazującym kierunek na przyszłość.

Celem powołania Młodzieżowego Sejmiku jest zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w działania samorządu województwa, w tym kreowanie polityki regionalnej oraz podniesienie ich umiejętności społecznych.

– Młodzi mają ogromny potencjał. A my szukamy sposobów aby go wyzwolić. Takim drogowskazem jest strategia “Świętokrzyskie dla Młodych”, którą przyjęliśmy razem. Mamy rzecznika młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim, wspieramy powstawanie Młodzieżowych Rad Miast i Gmin, realizujemy program wspierania aktywności społecznej młodych „Mania Działania”mamy program “Liderzy dla Młodzieży” – wymieniał działania na rzecz młodych w regionie marszałek Adam Jarubas. – Wierzę w to, że pokażecie na co Was stać. Będziecie się dzielić swoją dobrą energią i wspólnie znajdziemy odpowiedzi na trudne pytania. Cieszę się, że jesteście z nami – zwrócił się do młodych radnych marszałek Adam Jarubas.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego ma charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. W czasie pracy w Sejmiku będą mieli okazję nauczyć się pracy w grupie, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia oraz negocjowania.

ZAPIS TRANSMISJI ONLINE 

Lokalizacja