Aktualności wyróżnione

Grafika Poglądowa Dotycząca Kursów I Szkoleń Z Projetu Power

Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy

Najprostsza recepta na dobrą pracę – kwalifikacje i doświadczenie w zawodzie poszukiwanym przez pracodawców! Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w najbliższym czasie udostępni kolejną transzę ciekawych projektów POWER, a w nich – m.in. wysokiej jakości kursy i szkolenia zawodowe połączone ze stażami u pracodawców. Skorzysta z nich co najmniej 766 osób z województwa świętokrzyskiego, przed trzydziestką – biernych zawodowo, niezarejestrowanych jako bezrobotne.

5 Kobiet Stojących Przed Banerem Treklamującym Akcję Profilaktyczną Trzymających W Dłoniach Kartki Z Grafikami Przedstawiającymi Usta.

 Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Zapraszamy na bezpłatną i bezpieczną cytologię z uśmiechem

Po raz kolejny Świętokrzyskie Centrum Onkologii z okazji Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy zaprasza panie w wieku 25 – 59 lat do skorzystania z bezpłatnej diagnostyki cytologicznej. Zgodnie z Programem Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy cytologię należy wykonywać co 3 lata. W dniach 18 – 22 stycznia panie, które z powodu niepełnosprawności nie mogły dotąd wykonać cytologii, będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu na badania.

Laptop Monitor Podczas Obrad Komisji Skarg, Wniosków I Petycji

Obradowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

W poniedziałek 18 stycznia obradowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Obrady zostały przeprowadzone w trybie zdalnym – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.). Obradom przewodniczył radny Paweł Krakowiak.

Wyświetlane od 5420 - 5430 z 9977