Aktualności wyróżnione

Podpisywanie Umowy. Tadeusz Dziedzic, Marek Bogusławski, Andrzej Bętkowski I Marian Urban.

Vive Kielce będzie promować region świętokrzyski

Umowę opiewającą na 300 tysięcy złotych, zgodnie z którą Klub Sportowy Vive Kielce wykorzystując narzędzia marketingu sportowego będzie aktywnie promował województwo świętokrzyskie, podpisali we wtorek, 8 grudnia marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Marek Bogusławski z przedstawicielami klubu – prezesem Marianem Urbanem i wiceprezesem Tadeuszem Dziedzicem. Zgodnie z umową na koszulkach meczowych zawodników Łomża Vive Kielce umieszczony zostanie napis ŚWIĘTORZYSKIE, klub wyprodukuje i będzie emitował materiały video na bandach LED podczas meczów PGNiG Superligi oraz Pucharu Polski rozgrywanych w Kielcach, a spoty promocyjne udostępnione przez Urząd Marszałkowski będą emitowane w klubowych mediach społecznościowych.

Renata Janik

Świąteczny Kiermasz Ekonomii Społecznej online

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej po raz kolejny organizuje Świąteczny Kiermasz Ekonomii Społecznej. Jest to wydarzenie cykliczne, organizowane od 2016 roku w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. – To bardzo ważne wydarzenie dla podmiotów ekonomii społecznej. W tym roku odbędzie się ono w formule online – informuje wicemarszałek Renata Janik.

Plakat Xi Edycji

XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca

Ruszył nabór zgłoszeń do XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca adresowanego do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku, lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym, lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. 

Świętokrzyska Nagroda Kultury 2020 (22)

Laureaci Świętokrzyskiej Nagrody Kultury

Świętokrzyską Nagrodą Kultury każdego roku Zarząd Województwa honoruje osoby, instytucje, stowarzyszenia oraz zespoły za szczególne dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego. – Serdecznie dziękuję Państwu za to, że tworzycie kulturę naszego regionu. Dbacie o ochronę dziedzictwa kulturowego oraz o umacnianie tradycji –  mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, który razem z przewodniczącym Sejmiku Andrzejem Prusiem gratulowali laureatom wyłonionym przez kapitułę.  

Marszałek Andrzej Bętkowski, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, członek Zarządu Tomasz Jamka ze stypendystkami samorządu województwa dla studentów polskiego pochodzenia ze Wschodu

Studenci polskiego pochodzenia ze Wschodu otrzymali stypendia samorządu województwa

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego przyznał stypendia dla młodych Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu, studiujących na uczelniach w regionie. Z uwagi na obostrzenia epidemiczne promesy odebrały dziś przedstawicielki stypendystów Politechniki Świętokrzyskiej oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Stypendia wręczyli marszałek Andrzej Bętkowski, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś oraz członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka.

Wyświetlane od 5450 - 5460 z 9871