Aktualności wyróżnione

Budynek Główny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Widok z lotu ptaka

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu “Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu “Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 1 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Wyświetlane od 5440 - 5450 z 10202