Aktualności wyróżnione

Plakat Promujący Konkurs Mininisterstwa I NfoŚigw

Konkurs pilotażowy dla gmin oraz spółek komunalnych

Do 31 marca 2021 r. trwa ogłoszony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkurs pilotażowy pn. „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”. Konkurs realizowany jest w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” współfinansowanego ze środków tzw. Funduszy norweskich i EOG. Konkurs ten daje szansę na uzyskanie wsparcia finansowego na stworzenie infrastruktury niezbędnej do uruchomienia lokalnej produkcji pelletu. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się gminy oraz spółki komunalne.

Raport pomoże w wyborze ścieżki zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach opublikował doroczny “Barometr zawodów” – raport o aktualnej sytuacji związanej z poszukiwanymi na rynku pracy profesjami, będący swoistą prognozą zapotrzebowania na pracowników. Przedstawione są zarówno  zawody deficytowe, w których wymagania pracodawców spełnia bardzo nieliczne grono pracowników i są oni wyjątkowo pilnie poszukiwani, jak i takie profesje nadwyżkowe, gdzie pracowników jest zdecydowanie więcej niż potencjalnych ofert zatrudnienia. Opracowanie zawiera dane przedstawione w dostępny sposób, w tabelach, na mapach, oraz w postaci plakatów.

30 lat Grupy Wyszehradzkiej – konkurs wiedzy

Zapraszamy do udziału w konkursie wiedzy na temat Grupy Wyszehradzkiej, organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Konkurs odbędzie się w formule online (za pośrednictwem serwisu Facebook), a jego celem jest promocja idei Grupy Wyszehradzkiej i polskiego przewodnictwa, zbiegającego się z jubileuszem 30-lecia utworzenia Grupy. Zakres tematyczny pytań w konkursie dotyczyć będzie Grupy Wyszehradzkiej i krajów członkowskich.

Wyświetlane od 5470 - 5480 z 10132