Aktualności wyróżnione

Obrady Prowadziły Przewodnicząca Zofia Mogielska Oraz Wiceprzewodnicząca Katarzyna Wojdan

Młodzieżowi radni o wymianie studentów online i wsparciu “Szlachetnej paczki”

21 listopada odbyła się IV sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Ze względu na sytuację epidemiczną, obrady odbywały się zdalnie. W posiedzeniu uczestniczyli: przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, radna Sejmiku Jolanta Tyjas oraz Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego, który przedstawił informację na temat przyjętego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego sprawozdania z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego.

Wyświetlane od 5520 - 5530 z 9871