Aktualności wyróżnione

Lista rankingowa jednostek samorządu terytorialnego zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim”

W związku z podsumowaniem naboru uzupełniającego do projektu „Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”, poniżej zamieszczono listę rankingową JST z regionu świętokrzyskiego zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach w/w naboru uzupełniającego.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - budynek główny

Z obrad Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku

Pod przewodnictwem radnego Artura Konarskiego obradowała Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Posiedzenie komisji zorganizowane zostało w trybie zdalnym. Radni zajęli się m.in. opiniowaniem projektów uchwał dotyczących zatwierdzenia planów ochrony parków krajobrazowych, oraz informacją o stanie rolnictwa w 2020 r. W obradach wziął udział członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca. Również w piątek 20 listopada, zdalnie, obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, której przewodniczyła radna Agnieszka Buras.

Widok Monitora Kompurtera Podczas Obrad Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Z obrad Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

W czwartek 19 listopada obradowała Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Obrady, prowadzone przez radnego Grzegorza Banasia, z uwagi na sytuację epidemiczną, odbyły się w trybie zdalnym. Członkowie komisji zapoznali się z informacją o podejmowanych działaniach z zakresu  turystyki oraz o Regionalnej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej i o projekcie Informatyzacji Placówek Medycznych. Zaopiniowano projekty uchwał dotyczące powierzenia samorządom ościennych województw organizacji połączeń kolejowych na liniach międzyregionalnych. Dyskusja dotyczyła również projektów uchwał w sprawie oddania w najem nieruchomości leżących na terenie lotniska w Masłowie. W obradach uczestniczył członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka, a także radna Młodzieżowego Sejmiku Województwa Veronika Kurdybakha.

Przekazanie Aktu Powołana Na Stanowisko Na Zdjęciu Marszałek Andrzej Bętkowski, Wicemarszałek Renata Janik, Piotr Pawełko

W Urzędzie Marszałkowskim powołano Wojewódzkiego Rzecznika ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami będą głównymi zadaniami Wojewódzkiego Rzecznika ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Dziś marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik powołali na to stanowisko Piotra Pawełko.

Monitor Komputera Podczas Zdalnego Posiedzenia Komisji Sejmiku

Komisja Samorządu Terytorialnego o komunikacji i doposażaniu jednostek ochotniczych straży pożarnych

Pod przewodnictwem radnego Macieja Gawina obradowała Komisja Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Ze względu na sytuację epidemiczną, obrady zrealizowane zostały w trybie zdalnym. Radni przyjęli informację o Regionalnej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej oraz o projekcie Informatyzacji Placówek Medycznych, zaopiniowali projekty uchwał dotyczące m.in. wsparcia gmin w zakupie sprzętu gaśniczego i współfinansowania oraz powierzenia samorządom ościennych województw organizacji połączeń kolejowych na liniach międzyregionalnych. W dyskusji uczestniczyli wicemarszałek Marek Bogusławski oraz członkowie Zarządu Marek Jońca i Tomasz Jamka.

Wyświetlane od 5530 - 5540 z 9865