Aktualności wyróżnione

Laptop i flaga województwa świętokrzyskiego

Będą obradować Komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Z uwagi na stan epidemii wszystkie zaplanowane w listopadzie 2020 r. posiedzenia komisji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędą się zdalnie, w formie telekonferencji. W dniach 17-20 listopada będą obradować: Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Samorządu Terytorialnego, Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny, Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu.

Budynek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Uwaga przedsiębiorcy!

W związku z realizacją projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, zapraszamy przedsiębiorstwa do odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Świętokrzyskie.

Logotyp projektu ATM for SMEs Access to Microfinance for small and Medium – sized Enterprises

O MIKROFINANSOWANIU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PODCZAS WEBINARIUM W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU

Siedmiu partnerów z Węgier, Włoch, Chorwacji, Niemiec, Hiszpanii, Norwegii, Belgii oraz Polski zaprezentowało doświadczenia i osiągnięcia podczas webinarium upowszechniającego efekty projektu ATM for SMEs Access to Microfinance for small and Medium – sized Enterprises, realizowanego w ramach programu Interreg Europa 2014-2020. Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – jest jedynym polskim partnerem projektu.

Marszałek Andrzej Bętkowski, Członek Zarządu Tomasz Jamka, Prezes Zarządu Polregio Artur Martyniuk I Członek Zarządu Adam Pawlik

POLREGIO nadal będzie wozić pasażerów ze świętokrzyskiego

Przez kolejne 10 lat od 13 grudnia 2020 r. na terenie województwa świętokrzyskiego Spółka POLREGIO świadczyć będzie usługi publiczne w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich. Dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka podpisali umowę, w ramach tzw. bezpośredniego powierzenia, z prezesem zarządu POLREGIO Arturem Martyniukiem i członkiem zarządu, dyrektorem handlowym POLREGIO Adamem Pawlikiem.

Wyświetlane od 5560 - 5570 z 9871