Aktualności wyróżnione

Img 9656

Legendarny orzeł przekazany Muzeum Narodowemu w Kielcach

Wiceprezes Rady Ministrów, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński przekazał Muzeum Narodowemu w Kielcach Orła Beliniackiego z czapki ułańskiej kawalerii I Pułku Ułanów Legionów Polskich. Uroczystość odbyła się w Sali Prałackiej Muzeum Narodowego w Kielcach. Wzięli w niej udział: Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego, Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, radna Sejmiku Agnieszka Buras, Marcin Perz, prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Starachowicach, darczyńca eksponatu i parlamentarzyści Ziemi Świętokrzyskiej.

Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik i dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego Anna Sokołowska-Smołkowska

O wspieraniu rodzin zastępczych

Spotkanie dotyczące możliwości wsparcia rodziców zastępczych w realizacji trudnego zadania, jakim jest opieka nad dzieckiem osieroconym społecznie odbyło się z inicjatywy wicemarszałka województwa świętokrzyskiego Renaty Janik w Świętokrzyskim Ośrodku Adopcyjnym. Uczestniczyli w nim m. in. starostowie, przedstawiciele placówek ochrony zdrowia, dyrektorzy powiatowych centrów pomocy rodzinie, poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych z województwa świętokrzyskiego.

Wyświetlane od 5610 - 5620 z 8010