Aktualności wyróżnione

Logo Forum

III Międzynarodowe Forum Inwestycyjne w Skarżysku – Kamiennej

Prezentacja potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Skarżyska-Kamiennej i regionu świętokrzyskiego w kręgach międzynarodowych oraz  kreowanie platformy współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami ze Wschodu i Zachodu, to główne założenia III Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego, które odbędzie się  w dniach od 31 sierpnia do 1 września w Skarżysku – Kamiennej. Wydarzeniu patronuje marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Czytanie Baśni Na Onkohematologii Dziecięcej (3)

Opowieściami z odległych krajów zainicjowali “Bajkowe Świętokrzyskie”

Między innymi opowieściami z Armenii, Wenezueli, zainaugurowano na Oddziale Onkologii i Hematologii Dziecięcej Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w Kielcach, kampanię społeczną „Z siedmiu stron świata – Bajkowe Świętokrzyskie”, którą przygotował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, zaś dyplomatyczny patronat honorowy sprawują: Ambasada Republiki Armenii w RP, Ambasada Republiki Cypryjskiej w RP, Ambasada Republiki Czeskiej w RP, Ambasada Republiki Finlandii w RP, Ambasada Wielkiego Księstwa Luksemburga w RP, Ambasada Wschodniej Republiki Urugwaju w RP oraz Ambasada Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w RP.

Wyświetlane od 5660 - 5670 z 6338