Aktualności wyróżnione

Prawo Jazdy

Bezpłatne kursy w ramach świętokrzyskiego RPO

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 realizowane są projekty pn. „Kierowca zawodowy – nowe kwalifikacje do zdobycia” oraz „Zawodowi kierowcy dla regionu świętokrzyskiego”. Mogą z nich bezpłatnie skorzystać mieszkańcy regionu, chcący podnieść lub uzupełnić kwalifikacje poprzez zdobycie prawa jazdy kat C, CE wraz z kursem Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej (przewóz rzeczy) oraz kat. D wraz z kursem Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej (przewóz osób). Rekrutacja do projektów prowadzona będzie do 23 stycznia.

Spotkanie Z Samorządowcami Wójtami Burmistrzami I Prezydentami (14)

O funduszach unijnych na spotkaniu z samorządowcami

Finansowane ze środków unijnych miękkie i twarde projekty, z których będą mogli w bieżącym roku skorzystać przedsiębiorcy, mieszkańcy i stowarzyszenia z województwa świętokrzyskiego, były tematem spotkania Zarządu Województwa z samorządowcami z powiatów: ostrowieckiego, starachowickiego i skarżyskiego. – Do dyspozycji mamy ponad 330 milionów złotych. Chcemy skutecznie rozdysponować te środki, wspomagając firmy, poprawiając infrastrukturę i podnosząc poziom kwalifikacji obywateli – zaznaczył Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Urzad Marszlkowski Logo 0 944x590 768x480

Konkurs dla organizacji pozarządowych z zakresu pomocy społecznej

Podczas ostatniego posiedzenia Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku z zakresu: pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Łączna kwota dotacji w tym zakresie to 590 tysięcy złotych.

Statuetka Novator

Można zgłaszać kandydatów do nagrody NOVATOR 2018

Pod patronatem marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego odbędzie się trzynasta edycja konkursu dla przedsiębiorców i wynalazców o nagrodę NOVATOR. Celem, organizowanego przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową w Kielcach, przedsięwzięcia jest propagowanie innowacyjności w gospodarce, promocja firm, które mają największe osiągnięcia w dziedzinie wprowadzania innowacji i kształtowanie pozytywnego wizerunku świętokrzyskiej ekonomii. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do 29 marca 2019 roku.

Fundusze Europejskie

Siedem milionów na oświetlenie uliczne w Skarżysku-Kamiennej

Samorząd Skarżyska-Kamiennej wymieni na ekologiczne prawie całe oświetlenie uliczne w mieście. Gmina pozyskała na ten cel 7 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Podczas posiedzenia Zarząd Województwa pod przewodnictwem marszałka Andrzeja Bętkowskiego rozstrzygnął konkurs z działania „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” i przyznał dofinansowanie dla skarżyskiego projektu.

Efs

Zmiana terminu ogłoszenia konkursu na realizację projektów w ramach Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych – wsparcie dziennych domów opieki medycznej

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, że w związku z zaplanowaniem na dzień 29 stycznia posiedzenia Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020 na którym przyjęte zostaną kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.3 oraz wynikającą m.in. z zatwierdzenia kryteriów koniecznością aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, termin ogłoszenia konkursu zostaje przesunięty.

Wyświetlane od 5680 - 5690 z 7433