Aktualności wyróżnione

Xii Kongres Stowarzyszeń Woj. Św.2018

XII Kongres Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego

Pod hasłem „Między pasją a niewolnictwem. Praca w NGO”, 17 października w Filharmonii Świętokrzyskiej, już po raz dwunasty odbędzie się Kongres Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka. Zainteresowani udziałem w Kongresie mogą zgłaszać się do 15 października br.

Img 8404

Razem dla dobra regionu

– Chcę podziękować wszystkim, że różniąc się, reprezentując inne środowiska i poglądy mogliśmy razem pracować dla regionu, który kochamy – mówił Adam Jarbuas, marszałek województwa świętokrzyskiego podczas uroczystej sesji Sejmiku, która zakończyła obecną kadencję. To spotkanie miało uroczysty charakter – rozpoczęło się od wniesienia Sztandaru Województwa Świętokrzyskiego do Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej i wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Marszałek Adam Jarubas i Arkadiusz Bąk, przewodniczący Sejmiku osobiście podziękowali wszystkim radnym.

Handshake

Konsultacje projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r.”

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaprasza przedstawicieli III sektora do konsultacji projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r.” Konsultując Program, w oparciu o który możliwa jest coroczna współpraca chcemy poznać Państwa opinie, a także wykorzystać  zaproponowane przez Państwa wskazówki i uwagi tak, aby Program współpracy w roku 2019 r. w jeszcze szerszym stopniu odpowiadał Państwa oczekiwaniom.

Dni Kreatywnej Edukacji Plakat

Kieleckie święto kreatywnej edukacji

Trzy dni debat, spotkań, warsztatów dotyczących form kształcenia, które rozbudzą w młodych ludziach pasję do poznawania otaczającego świata, umożliwią lepsze poznawanie jego mechanizmów – tak przedstawia się w skrócie program Świętokrzyskich Dni Kreatywnej i Aktywnej Edukacji, które odbędą się między 25 a 27 października. Przedsięwzięcie organizuje Europejskie Stowarzyszenie Dialogu Edukacyjnego w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Wyświetlane od 5670 - 5680 z 6886