Aktualności wyróżnione

Konferencja Prezentacja Świętokrzyskiego Pakietu Osłonowego

300 mln zł unijnego wsparcia na ochronę, odbudowę i rozwój

Szybkie i skuteczne działania wspierające firmy borykające się z ekonomicznymi skutkami koronawirusa – to główny cel Świętokrzyskiego Pakietu Osłonowego „OCHRONA. ODBUDOWA. ROZWÓJ MŚP”. Na jego realizację Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przeznaczył kwotę 300 mln zł. O najważniejszych założeniach Świętokrzyskiego Pakietu Osłonowego, który jest elementem Świętokrzyskiej Tarczy Antykryzysowej, poinformował podczas telekonferencji prasowej marszałek Andrzej Bętkowski. Uczestniczyli w niej także wicemarszałek Renata Janik, członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka oraz dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Jacek Sułek.

Aleksandra Marcinkowska

Wynik naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

W efekcie prac Komisji Konkursowej, dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, obejmującej przeprowadzenie oceny formalnej zgłoszonej kandydatury oraz oceny kompetencji kandydatki, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Pani Aleksandra Marcinkowska otrzymała wysoką notę punktową. Wynik ten odzwierciedla maksymalny stopień spełniania kryteriów przez kandydatkę, które zastosowano w rekrutacji, tj. spełnienie przez nią wszystkich wymagań niezbędnych – koniecznych do podjęcia pracy na stanowisku oraz wszystkich wymagań dodatkowych – pozostałych wymagań, pozwalających na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku. Komisja bardzo dobrze oceniła autoprezentację kandydatki, jej wyobrażenie o pracy na stanowisku dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Lewa ręka honorowego krwiodawcy podczas akcji oddawania krwi. Dłonie pielęgniarki w rękawiczkach nadzorującej proces oddawania krwi

Pilnie potrzebna krew!

Świętokrzyskie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach apeluje o oddawanie krwi. Bezcennego leku brakuje w szpitalach i choć wstrzymane są planowe zabiegi chirurgiczne, wciąż w placówkach wykonywane są pilne operacje, leczone są ofiary wypadków komunikacyjnych, przetaczana jest krew. Centrum Krwiodawstwa apeluje także do osób, którym udało się wyzdrowieć po zarażeniu koronawirusem, o kontakt i oddawanie osocza. Będzie ono wykorzystywane przy leczeniu chorych na COVID –19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia.

Wyświetlane od 5630 - 5640 z 9091