Aktualności wyróżnione

Budynek Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji

Rehabilitacja z unijnym wsparciem

2 mln 433 tys. zł – taka jest wartość unijnego dofinansowania trzech projektów, dzięki którym świętokrzyskie placówki prowadzące rehabilitację będą mogły zakupić nowoczesny sprzęt i przeprowadzić niezbędne prace modernizacyjne. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął uchwałę o dofinansowaniu ze środków unijnych trzech projektów podmiotów leczniczych, które realizują na rzecz osób dorosłych stacjonarne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej chorób układu kostno-mięśniowego.

Partnerzy Projektu Resindustry I Ich Interesariusze Biorą Udział W Trzecich Międzyregionalnych Warsztatach

Trzeci Warsztat Międzyregionalny dla partnerów i interesariuszy projektu RESINDUSTRY

Partnerzy projektu RESINDUSTRY i ich interesariusze wspólnie wzięli udział w Trzecich Międzyregionalnych Warsztatach, których gospodarzem był Partner Wiodący projektu, czyli Politechnika Czeska w Pradze. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości, które działa w Oddziale ds. Promocji Gospodarczej Regionu w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Posiedzenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Szpital w Czerwonej Górze i Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa otrzymały dodatkowe środki na walkę z pandemią

Dziś Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyznał dodatkowe środki w ramach projektu „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego – prawie 1, 3 mln zł oraz dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala w Czerwonej Górze – 1, 2 mln zł.

Tomasz Jamka, Andrzej Bętkowski, Sylwia Skuta, Maciej Długosz

Rok pracy Zespołu Rowerowego za nami

Zinwentaryzowanie istniejącej infrastruktury rowerowej, audyty terenowe, analiza uwarunkowań, przygotowanie standardów projektowych i wreszcie opracowanie propozycji przebiegu 13 tras rowerowych, w tym: jednej trasy międzynarodowej EuroVelo 11 przez województwo świętokrzyskie – podsumowano pracę Zespołu Rowerowego powołanego rok temu przez marszałka województwa świętokrzyskiego. Zespołu, którego celem jest uporządkowanie istniejącej infrastruktury dla cyklistów oraz tworzenie nowych śladów i rozwijanie turystki rowerowej w regionie.

Wyświetlane od 5600 - 5610 z 9865