Aktualności wyróżnione

20190327 100520

PODSUMOWANIE REALIZACJI I FAZY MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU „ATM FOR SME`s”

27 marca 2019 r. z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli, funkcjonującego w ramach Oddziału ds. Promocji Gospodarczej Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie informacyjne, Regionalnej Grupy Interesariuszy współpracującej w ramach wdrażanego międzynarodowego projektu „Access to Microfinance for Small and Medium–sized Enterprises – ATM for SME`s”, czyli „Dostęp do mikrofinansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw”.

Img 8425

REGIOBOHATER wyruszył w trasę

Pociąg, którego patronem jest płk Jan Piwnik „Ponury” wyruszył w swój pierwszy kurs z Kielc do Ostrowca Świętokrzyskiego. O wyborze tej właśnie postaci zdecydowali internauci w konkursie ogłoszonym w ubiegłym roku przez spółkę POLREGIO z okazji 100 – lecia odzyskania nieodległości. – To niezwykła radość, że w gronie 16 bohaterów znalazł się Jan Piwnik „Ponury”, osoba odznaczona Orderem Virtuti Militari, uczestnik walk niepodległościowych i wielki bohater – powiedział Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Biogospodarka

Ankieta dotycząca biogospodarki jako inteligentnej specjalizacji

Centrum wiedzy i rozwoju biogospodarki, funkcjonujące w ramach Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu, ma na celu między innymi lobbowanie na rzecz ustanowienia biogospodarki jako inteligentnej specjalizacji regionu. Centrum planuje aktywny udział w konsultacjach społecznych aktualizacji dokumentów strategicznych dla rozwoju regionu. Aby móc odpowiednio przygotować się do tego zadania, chcemy zapoznać się z potrzebami i wymaganiami podmiotów z terenu województwa świętokrzyskiego, zainteresowanych tematem biogospodarki. Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej biogospodarki jako inteligentnej specjalizacji regionu.

Fund 768x285

Ogłoszenia konkursów w ramach EFS

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza siedem konkursów i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3; Poddziałania 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej; Poddziałania 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT, Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej; Poddziałania 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT, Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych, Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU; Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Wyświetlane od 5570 - 5580 z 7742