Aktualności wyróżnione

Img 0315

Wielkie sportowe święto, wspaniała organizacja

Wielkie emocje, pasjonujące pojedynki, ogromna radość, gorycz porażki. Od 29 marca do 26 maja Świętokrzyskie było gospodarzem XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych. W środę w Kieleckim Centrum Kultury odbyło się uroczyste zamknięcie wydarzenia. Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa i Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego uhonorowali kluby i województwa, które osiągnęły najlepsze wyniki oraz przedstawicieli związków sportowych, samorządów i instytucji zaangażowanych w organizację przedsięwzięcia.

Efs

Ogłoszenia o konkursach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkursy: nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-266/19 Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT, nr: RPSW.09.02.02-IZ.00-26-265/19 Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – ZIT (konkursy dedykowane Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu) oraz konkurs nr: RPSW.09.02.03-IZ.00-26-267/19 Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plakat Bgr 2019

Bezpiecznie w gospodarstwie rolnym

Wojewódzkie podsumowanie XVII edycji Ogólnokrajowego Konkursu “Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” odbędzie się 7 lipca w Centrum Geoedukacji w Kielcach. Towarzyszyć mu będzie II Piknik Rolniczy, podczas którego swoje stoiska informacyjne będą miały instytucje rolnicze, Państwowa Straż Pożarna zaprezentuje pokaz pierwszej pomocy i sprzętu strażackiego, zaś policja przygotuję miasteczko ruchu drogowego. Wydarzeniu towarzyszyć będą atrakcje dla dzieci i degustacje potraw regionalnych. Organizatorem przedsięwzięcia jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego-Oddział Regionalny w Kielcach. Fundatorem jednej z nagród w XVII edycji Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne jest marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Wyświetlane od 5570 - 5580 z 8222