Aktualności wyróżnione

Zarząd Województwa Spotkał Się Z Kadrą Kierowniczą Urzędu 1 768x512 1 768x370

Piąte posiedzenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

O możliwości uruchomienia regularnych połączeń kolejowych relacji Kielce – Busko – Zdrój, przyznaniu pomocy finansowej dla powiatu skarżyskiego na prowadzenie biblioteki pedagogicznej w 2019 roku oraz przyznaniu nagród w dorocznym plebiscycie „Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina” – była mowa podczas V posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, obradującego pod przewodnictwem marszałka Andrzeja Bętkowskiego.

Efs 768x285 768x285 768x285

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.2.3 ZIT RPOWŚ 2014-2020 – Konkurs dedykowany Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.08.02.03-IZ.00-26-231/19 i zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT.

Wyświetlane od 5650 - 5660 z 7238