Aktualności wyróżnione

Kosmetyczka wykonuje zabieg upiększający na twarzy klientki

Zapisz się do szkoły policealnej!

Opiekun medyczny, technik usług kosmetycznych czy masażysta – m. in takie kierunki kształcenia znajdują się w ofercie Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy oraz w Skażysku-Kamiennej. Nowy semestr rozpocznie się od lutego br. Obie placówki to szkoły publiczne, prowadzone przez samorząd województwa świętokrzyskiego, w których nauka jest bezpłatna, zarówno dla młodzieży, jak i osób dorosłych. Kształcenie odbywa się w trybie dziennym, zaocznym lub wieczorowym.

Zarząd Województwa Spotkał Się Z Kadrą Kierowniczą Urzędu 1 768x512 1 768x370 768x370

Komunikat Zarządu Województwa

W nawiązaniu do artykułu „Rewolucja w Świętokrzyskim Urzędzie Marszałkowskim. Nowe wydziały, nowi ludzie. Znamy nazwiska”, który ukazał się 15.01.2019 r. na stronie internetowej Echa Dnia, informujemy, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego nadal pracuje nad przygotowaniem nowej struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego. Jest to proces skomplikowany ze względu na wielkość jednostki, liczącej 850 pracowników i wielowątkowy zakres zadań, prowadzonych przez Urząd Marszałkowski. Żadne decyzje, zarówno dotyczące liczby departamentów, osób które będą nimi kierowały, jak i ich podległości służbowej, jeszcze nie zapadły. Wszystkie te elementy są poddawane przez nas wnikliwej analizie, a wprowadzane zmiany zgodnie z naszymi wielokrotnymi deklaracjami z pewnością nie będą miały charakteru „rewolucji”.

O funduszach unijnych z samorządowcami

O funduszach unijnych z samorządowcami

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego spotkał się z prezydentem Kielc, burmistrzami i wójtami z terenu powiatu kieleckiego, aby przedstawić zakres i harmonogram konkursów organizowanych w ramach dostępnych środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 oraz zachęcić do rozpropagowania ich na podległych sobie obszarach. To pierwsze z cyklu zaplanowanych spotkań informacyjnych z samorządowcami z województwa świętokrzyskiego.

Img 9688

Ponad 330 milionów złotych w konkursach z RPO w 2019 roku

206 mln złotych na konkursy z obszaru Europejskiego Funduszu Społecznego, czyli na tzw. projekty miękkie oraz 130 mln zł na dofinansowanie tzw. projektów twardych w ramach konkursów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczy w tym roku Urząd Marszałkowski. W sumie ogłoszone będą 32 konkursy w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020. Informacje na ten temat przekazali podczas konferencji prasowej marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik, Irena Sochacka, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Fundusz Społecznego.

Standardy W Zakresie Mieszkalnictwa

Caritas przedłuża nabór

Caritas Diecezji Kieleckiej, 25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II 3, przedłuża do dnia 12 lutego br. nabór uczestników do realizacji projektu pn.„Standardy
w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” – projekt konkursowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wyświetlane od 5690 - 5700 z 7433