Wsparcie dla Ukrainy

Praca W Branży Budowlanej

Ankieta dla pracodawców – Potrzeby zatrudnieniowe 2022 r.

Czy napływ obywateli Ukrainy zmieni regionalny rynek pracy? Jakie plany związane z ich zatrudnianiem mają świętokrzyscy pracodawcy? Jak obecną sytuację oceniają sami pracodawcy? – spojrzenie na zachodzące zmiany z perspektywy pracodawców jest szczególnie cenne dla instytucji rynku pracy, dlatego Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zwraca się z prośbą do pracodawców z województwa świętokrzyskiego o udział w badaniu poświęconym potrzebom zatrudnieniowym. Wnioski z ankiety pomogą w realizacji wspólnych działań mających na celu skuteczne włączanie obywateli Ukrainy w otwarty rynek pracy.

Sala Obrad Podczassesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

We wtorek 26 kwietnia w sali kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyła się XLVI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni przegłosowali zmiany w tegorocznym budżecie, uchwalili Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, przyznali także dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego. Zdecydowano o rozszerzeniu pomocy rzeczowej, kierowanej przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego do mieszkańców Obwodu Winnickiego na Ukrainie – na podstawie przegłosowanej uchwały wsparcie otrzymają także mieszkańcy Obwodu Lwowskiego.

Wyświetlane od 1 - 10 z 19