Komisja Rolnictwa

O Zielonym Ładzie na Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

24 września obradowała Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni zapoznali się z informacją “Europejski Zielony Ład a wyzwania w ochronie środowiska”.

Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostało przeprowadzone w trybie zdalnym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja.

Radni przyjęli informację „Europejski Zielony Ład a wyzwania w ochronie środowiska”. Europejski Zielony Ład to określony plan zmiany transformacyjnej. Wszystkie 27 państw członkowskich zobowiązało się do przekształcenia UE w pierwszy kontynent neutralny dla klimatu do 2050 r. Aby osiągnąć ten cel, zobowiązały się one do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w stosunku do poziomów z 1990 r.

Europejski Zielony Ład to:

  • ograniczenie emisji
  • nowe miejsca pracy i wzrost gospodarczy
  • przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu
  • zmniejszenie uzależnienia od zewnętrznych źródeł energii
  • poprawa naszego zdrowia i samopoczucia.

Radni przyjęli także informacje o: