Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia lekarzy do przeprowadzania kontroli w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w oparciu o art. 80 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2015.155 tj.), zamierza zatrudnić, na umowę zlecenie, lekarzy do przeprowadzania kontroli:
•    wykonywania badań lekarskich, zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia
17 lipca 2014 w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia
do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U.2014.949 ),
•    dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami,
•    wydawanych orzeczeń lekarskich.

Kontrole może wykonywać upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz, wpisany do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa.

Z każdym z zatrudnionych lekarzy zostanie podpisana umowa zlecenie na wykonywanie kontroli w Województwie Świętokrzyskim.

Osoby chętne do przeprowadzania z upoważnienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przedmiotowych kontroli proszone są o złożenie ofert w Departamencie Ochrony Zdrowia do dnia 7 sierpnia 2015 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać  pod numerem telefonu (41) 342-18-63, (41) 342-14-39 lub drogą elektroniczną: ewa.gonciarz@sejmik.kielce.pl  michal.klimczak@sejmik.kielce.pl