Kuba Pawlak

Trzeba zacząć od dorosłych – podsumowanie kampanii o dopalaczach

Konferencja podsumowująca kampanię edukacyjną „Trzeba zacząć od dorosłych” w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach przyciągnęła  licznych zainteresowanych problematyką profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy. W spotkaniu współorganizowanym przez Urząd Marszałkowski wzięli udział m.in. Anna Nocuń, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, jej zastępca Wojciech Żelezik, insp. Artur Bednarek, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. Nagrodzono również zwycięzców konkurs „Stop Dopałkom” na najlepszy plakat, który ostrzega przed zażywaniem dopalaczy.

– Państwa liczne przybycie dowodzi, że temat nie jest obojętny. Liczymy, że Państwa wiedza i świadomość przełoży się na tych, którzy opiekują się dziećmi. Chcemy, żeby Wasza praca skutkowała zastosowaniem wiedzy i profilaktyki w codziennych sytuacjach – mówiła do uczestników konferencji  Anna Nocuń, dyrektor  Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

W spotkaniu uczestniczyli także m.in.: Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Sanitarny – Elżbieta Socha-Stolarska, Świętokrzyski Kurator Oświaty–Małgorzata Muzoł, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego- Marta Solnica.

Nagrodzono zwycięzców konkursu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty „Stop Dopałkom”, który  był skierowany do młodzieży z województwa świętokrzyskiego. Uczestnicy w swoich pracach mieli pokazać szkodliwy wpływ używek na organizm ludzki.

Zwycięzca konkursu wśród uczniów szkół podstawowych Kuba Pawlak ze Szkoły Podstawowej w Niegosławicach, powiecie jędrzejowskim opowiedział nam o swojej pracy. – Narysowałem mózg, który eksploduje po zażyciu dopalaczy. Nie wolno ich zażywać, bo można poważnie zachorować – mówił Kuba Pawlak.

Kuba Pawlak

W gronie zwycięzców znaleźli się także: Zuzanna Opatowicz  z Gimnazjum im. Armii Krajowej w Stadnickiej Woli, w powiecie koneckim i Julia Przetak z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach, Technikum nr 3 im.Danuty Siedzikówny „Inki”.

Konferencja miała charakter edukacyjny. Przedstawiono na niej szereg badań, wniosków oraz programów profilaktycznych. Beata Nowak z Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach zaprezentowała Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii, który stanowi część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej. Program obejmuje  diagnozę narkomanii, analizę zasobów i działań podejmowanych w województwie świętokrzyskim, cele, priorytety i działania strategiczne niezbędne dla usprawniania działań profilaktycznych związanych z uzależnieniami oraz  potencjalne źródła finansowania zaplanowanych zadań.

Doktor Janusz Sierosławski z Instytutu Neurologii i Psychiatrii w Warszawie po raz pierwszy publicznie zaprezentował i skomentował wyniki badań ESPAD („European School Survey Project on Alcohol and Drugs”) przeprowadzonych na terenie województwa świętokrzyskiego. Oto część wyników badań:

1. Spożywanie napojów alkoholowych wśród młodzieży w wieku 15 – 16 lat:
– w życiu: 86 %w Świętokrzyskiem, 84 % w Polsce
– w ciągu 12 miesięcy: 77 % w Świętokrzyskiem, 72 %  w Polsce
– w ciągu 30 dni: 56 % i 49 %

2.  Spożywanie napojów alkoholowych wśród młodzieży w wieku 15 – 16 lat z podziałem na płci w ciągu 12 miesięcy:
–  chłopcy – 76 % w Świętokrzyskiem, 73 % w Polsce
– dziewczyny  – 78 % w Świętokrzyskiem, 71 % w Polsce

3.  Spożywanie substancji nielegalnych raz w życiu wśród młodzieży w województwie świętokrzyskim:
– konopie: 24 % w wieku 15-16 lat i 40 % w wieku 17 – 18 lat

4. Spożywanie dopalaczy wśród młodzieży w wieku 15 – 16 lat:
– w życiu: 9 % w Świętokrzyskiem , 10% w Polsce
– w ciągu 12 miesięcy: 7 % w Świętokrzyskiem  i w Polsce
– w ciągu 30 dni: 5 % w Świętokrzyskiem i 4 % w Polsce

– W młodszych grupach nie zanotowano wzrostu zażywania dopalaczy, a w starszej odnotowano spadek.  Odkąd pojawiła się fala zatruć zaczęto się nad tym zastanawiać. Z dopalaczami jest taki problem, że zawierają się w szerokim wachlarzu różnorodnych substancji. Część z nim działa na zasadzie placebo, a część z nich zabija. I nigdy nie wiadomo które z nich są słabsze – mówił doktor Janusz Sierosławski.

Kampania „Trzeba zacząć od dorosłych” w województwie świętokrzyskim trwała od lipca do końca listopada 2015 roku.  Jej celem było m.in. podniesie poziomu wiedzy na temat dopalaczy – dostępność, kontrola, odpowiedzialność prawna, wśród dorosłych, podniesienie świadomości skutków zażywania dopalaczy poprzez prowadzenie działań edukacyjnych opartych na profilaktyce rówieśniczej i zintegrowanej profilaktyce skierowanej do dzieci i młodzieży, czy stała współpracy specjalistów z terenu województwa świętokrzyskiego, którzy będą merytoryczne są wsparciem dla pedagogów, policjantów podczas zajęć profilaktycznych.

Podczas kampanii Świętokrzyska Policja wystosowała  apel do mieszkańców regionu, w którym opierała się na statystykach:  ciągu dwóch miesięcy w regionie 78 osób trafiło do szpitali po zażyciu dopalaczy. Większość to ludzie młodzi, wśród nich była nawet 11-letnia dziewczynka.

„Apelujemy! Bądźmy odpowiedzialni za zdrowie i życie naszych bliskich.   Informujmy o punktach sprzedaży i dystrybucji dopalaczy. Policja sprawdzi, każdy sygnał. Informując, działamy przeciwko tym, którzy próbują zniszczyć nasze zdrowie i życie” – czytamy w apelu Świętokrzyskiej Policji.