Panel Władz Lokalnych Z Marszałkiem Andrzejem Bętkowskim (2)

Współpraca na rzecz odbudowy Ukrainy

W Centrum Kongresowym Targów Kielce odbyła się dziś konferencja “Join in! Polsko-ukraińska współpraca na rzecz odbudowy i strategicznego partnerstwa”, organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i Urząd Miasta Kielce. Jej celem jest włączenie polskich firm w proces odbudowy Ukrainy po zakończeniu działań wojennych. W konferencji wzięli udział: marszałek Andrzej Bętkowski, przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk, wiceprzewodniczący Sejmiku Henryk Milcarz, członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka, ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz, prezydent Kielc Bogdan Wenta, przedstawiciele Winnickiej Obwodowej Administracji Wojskowej oraz Winnickiej Rady Obwodowej, przedstawiciele organizacji gospodarczych z Polski i Ukrainy, biznesmeni, reprezentanci władz samorządowych i organizacji pozarządowych z województwa świętokrzyskiego i obwodu winnickiego. Wydarzenie wpisuje się w obchody 65-lecia partnerstwa Kielc i Winnicy oraz regionów świętokrzyskiego i winnickiego.

– Jako samorządowcy pragniemy pokazać, że dokładamy wszelkich starań, aby biznes mógł rozwijać się nie tylko lokalnie, ale także na rynkach zagranicznych. To właśnie przedsiębiorczość pomaga budować dobrobyt naszych regionów i ich mieszkańców. Głęboko wierzę, że spotkanie, poświęcone wspieraniu i dynamizowaniu współpracy przedsiębiorców i wybranych sektorów lokalnych gospodarek stanie się punktem wyjściowym do nowych polsko-ukraińskich przedsięwzięć – mówił marszałek Andrzej Bętkowski. – Istotnym dokumentem, wyznaczającym kierunki ewentualnej współpracy gospodarczej jest również Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+, która na nowo definiuje inteligentne specjalizacje regionu świętokrzyskiego. W przypadku ewentualnych możliwości współpracy z firmami z Ukrainy, aż 5 z wymienionych 7 obszarów – sektor metalowo-odlewniczy, nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze, zasobooszczędne budownictwo, turystyka zdrowotna i prozdrowotna, technologie informacyjno-komunikacyjne oraz zrównoważony rozwój energetyczny – identyfikuje się jako obszary, stwarzające najbardziej obiecujące perspektywy – dodał marszałek.

Budowa strategicznego partnerstwa Polski i Ukrainy oraz włączenie Polski w proces powojennej odbudowy Ukrainy wymaga otwartości, dialogu i współpracy między krajami, a także aktywności na wielu różnych polach. Dla pobudzenia kooperacji i nawiązania relacji, Miasto Kielce oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego organizują konferencję „Join in! Polsko-ukraińska współpraca na rzecz odbudowy i strategicznego partnerstwa”. Ważnym aspektem w przygotowywaniu wydarzenia są doświadczenia i relacje zbudowane podczas 65 lat partnerstwa Kielc i Winnicy oraz regionów świętokrzyskiego i winnickiego.

Wydarzenie rozpoczęły prelekcje dotyczące roli partnerstwa polsko-ukraińskiego w procesie powojennej odbudowy Ukrainy. Mówiono o sytuacji gospodarczej i kondycji struktur państwowych w tym kraju. Zaprezentowano potencjalne źródła i sposoby finansowania odbudowy Ukrainy oraz ich dystrybucja. Specjaliści określili znaczenie Polski w powojennej rzeczywistości.

W panelu przeznaczonym dla władz lokalnych mówiono o współpracy samorządów dla biznesu. Przedstawiciele władz Kielc i Świętokrzyskiego oraz Winnicy i Obwodu Winnickiego zaprezentowali znaczenie partnerstw regionalnych i lokalnych w kontaktach dwustronnych Polski i Ukrainy na przykładzie 65-letniej współpracy. Marszałek Andrzej Bętkowski uczestniczył w panelu “65 lat współpracy Kielc i Winnicy. Wsparcie władz lokalnych i regionalnych w budowie dwustronnych więzi ekonomicznych oraz promocja potencjału gospodarczego”.

Integralną częścią konferencji jest organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przyjazdowa misja gospodarcza przedsiębiorców z Ukrainy. Uczestnikami misji są wytypowani przez Winnicką Radę Miejską oraz Winnicką Obwodową Administrację Wojskową przedstawiciele ukraińskich firm reprezentujący branżę spożywczą, budowlaną, metalową i odnawialnych źródeł energii.

Po konferencji „Join-in” uczestnicy misji z Ukrainy biorą udział w spotkaniach sieciujących z firmami z regionu świętokrzyskiego, które zainteresowane są nawiązaniem relacji handlowych oraz pogłębieniem dotychczasowych relacji biznesowych. Powyższe przedsięwzięcie współfinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na lata 2014-2020, projektu promocji gospodarczej województwa świętokrzyskiego: „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in”.

Gośćmi wydarzenia byli także senator Krzysztof Słoń, dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Piotr Kisiel.

 

Więcej: