Wyniki konsultacji w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+

W dniu 3 lutego 2021 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Raportu podsumowującego konsultacje w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

W ramach przeprowadzonych konsultacji, które trwały od 29 grudnia 2020 r. do 20 stycznia 2021 r. wpłynęło łącznie 28 uwag od różnych podmiotów, w tym:

  • 21 uwag do projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+,
  • 7 uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+

Dodatkowo w procesie konsultacji uzyskano opinie od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Dziękujemy bardzo wszystkim osobom i instytucjom za zaangażowanie w proces konsultacji oraz zapraszamy do zapoznania się z Raportem podsumowującym konsultacje w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

 

Dokumenty w wersji dostępnej cyfrowo: