Aktualności wyróżnione

20170524 Niepodlegla Klogo Krotkie

Nabór wniosków do programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”

Biuro Programu „Niepodległa” ogłosiło nabór wniosków do programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. Celem strategicznym programu jest włączenie mieszkańców Polski w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.

7

Na rowerowym szlaku o funduszach europejskich

Sprzed Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach wyruszyli w trasę uczestnicy II Rajdu Rowerowego „Fundusze Europejskie na szlaku Green Velo”. W trakcie wyprawy pracownicy sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich będą opowiadali o możliwościach, jakie stwarzają środki unijne. Cyklistom powodzenia i wytrwałości w ostatnim etapie rajdu z Kielc do Końskich życzyli marszałek województwa Andrzej Bętkowski oraz członek Zarządu Województwa Mariusz Gosek.

Img 7610

Pionierska diagnostyka białaczki w ŚCO

Diagności laboratoryjni z całej Polski szkolili się w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w zakresie diagnostyki białaczek z wykorzystaniem nowoczesnej technologii sekwencjonowania DNA (NGS). Współorganizatorem dwudniowego kursu „Doskonalenie diagnostyki białaczek w Polsce według klasyfikacji WHO 2016 i rekomendacji ELN 2017” było Polskie Towarzystwo Hematologii i Transfuzjologii we współpracy z Sekcją Hematologii Molekularnej Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka.

Img 2491

O wsparciu rodziny i systemu pieczy zastępczej

W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się posiedzenie Zespołu ds. konsultacji projektu Regionalnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do 2025r. W jego skład wchodzą przedstawiciele różnych podmiotów i środowisk z szeroko rozumianego obszaru wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podczas spotkania przedstawione zostały założenia, cele, działania proponowane do realizacji w ramach Programu oraz omówione i zaopiniowane uwagi, które wpłynęły podczas prowadzonych konsultacji społecznych. W posiedzeniu uczestniczyła wicemarszałek Renata Janik, radny Sejmiku Grigor Szaginian, Elżbieta Korus, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego oraz dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego Anna Sokołowska-Smołkowska.

Marszałek Andrzej Bętkowski stoi z osobami przebranymi w stroje ludowe

Na infrastrukturę dla szkół w powiecie kieleckim

Kolejne 8 gmin z województwa świętokrzyskiego otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, w ramach Działania 7.4 ,,Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej’’, na projekty realizowane w szkołach podstawowych. Umowy z marszałkiem województwa Andrzejem Bętkowskim i panią wicemarszałek Renatą Janik podpisali w Bielinach przedstawiciele sześciu gmin z powiatu kieleckiego: Chęcin, Masłowa, Miedzianej Góry, Bielin, Zagnańska i Daleszyc, a także z gmin Imielno, powiat jędrzejowski oraz Kluczewsko, powiat włoszczowski.

Wyświetlane od 5970 - 5980 z 8601