Aktualności wyróżnione

Industry 611668 1920

Czyste powietrze – spotkania z mieszkańcami

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego otrzymał informację o cyklu spotkań w gminach, z prośbą rozpropagowanie. Na terenie m.in. województwa świętokrzyskiego odbywają się prezentacje nt. możliwości wykorzystania przez osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych, środków finansowych na wymianę źródła ogrzewania oraz termomodernizacji budynków w ramach nowego programu priorytetowego NFOŚiGW pn. “Czyste Powietrze”.

Img 2918

Kolejne pieniądze przyznano z Europejskiego Funduszu Społecznego

Pieniądze na zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat, wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów, a także rozwój teleopieki trafią do beneficjentów. Umowy na realizację projektów w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, o łącznej wartości ponad 1,3 mln zł. z przedstawicielami Sunny Kids Academy, Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach oraz Fundacji Gospodarczej „EURO-PARTNER” podpisał Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Logo

Konkurs dla Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (V nabór), Polska Cyfrowa

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 30 września br. do 29 marca 2019r.

Logoznakkolor

Historyczny spacer w ramach EDD

„Niepodległa dla wszystkich”- to temat przewodni 26.edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce. Tegoroczne przedsięwzięcie inspirowane jest 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Główne obchody zaplanowano na dwa kolejne weekendy: 8-9 oraz 15-16 września. W tym czasie w wielu placówkach kultury województwa świętokrzyskiego odbywać się będą lekcje muzealne, wykłady, zorganizowane zostaną dni otwarte, wystawy oraz wędrówki szlakami bohaterów Niepodległej w regionie świętokrzyskim.

Wyświetlane od 5950 - 5960 z 6861