Aktualności Sejmiku

O ochronie środowiska i adaptacji do zmian klimatu podczas XXXV sesji Sejmiku

O ochronie środowiska i adaptacji do zmian klimatu podczas XXXV sesji Sejmiku

Sprawy związane z ochroną środowiska i adaptacją do zmian klimatu zdominowały XXXV sesję Sejmiku Województwa  Świętokrzyskiego. – Temat ma ogromne, strategiczne znaczenie dla regionu ze względu na niezaprzeczalne walory przyrodnicze, ich duży potencjał, bazę surowcową i zróżnicowane rolnictwo, w tym rolnictwo ekologiczne, które tu występują  – mówi Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Nasze konsekwentne działania proekologiczne przynoszą wymierne efekty, również dzięki nowoczesnym instrumentom finansowym, które w nowej perspektywie mamy okazję właśnie kreować.

Radni o placówkach zdrowia

Radni o placówkach zdrowia

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie za I półrocze 2013r. oraz utworzenia przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego jednostki budżetowej pn. „Świętokrzyskie Centrum Cateringowo-Serwisowe” były głównymi tematami Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku. W posiedzeniu uczestniczył wicemarszałek Grzegorz Świercz.

Posiedzenie Komisji Edukacji Kultury i Sportu

Posiedzenie Komisji Edukacji Kultury i Sportu

Pod przewodnictwem Marzeny Marczewskiej obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni zapoznali się z realizacją w 2012 roku programu „Świętokrzyska Akademia Sportu” oraz pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wąchock z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji ogólnopolskiej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa w 2013 roku. W obradach uczestniczyli dyrektorzy Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego – Jacek Kowalczyk i Małgorzata Kowalińska.

Wyświetlane od 1320 - 1330 z 1349