Aktualności Sejmiku

O rozwoju społeczeństwa obywatelskiego podczas Kongresu Stowarzyszeń

O rozwoju społeczeństwa obywatelskiego podczas Kongresu Stowarzyszeń

Ponad 150 osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie naszego regionu spotkało się w Filharmonii Świętokrzyskiej podczas VII Kongresu Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego. Rozmawiano na temat możliwości finansowania działań organizacji pozarządowych oraz o perspektywach rozwoju podmiotów ekonomii społecznej. Za aktywną pracę na rzecz drugiego człowieka i społeczności lokalnych przedstawicielom III sektora dziękował Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku: – To, co robicie nie wynika z obowiązku, ale z serca. Wasza działalność jest widoczna niemal we wszystkich obszarach, pracujecie z dziećmi, osobami starszymi, krzewicie sport, realizujecie wiele ciekawych projektów, które dobrze służą mieszkańcom. Za to wszystko, w imieniu naszego regionalnego parlamentu serdecznie Państwu dziękuję – mówił Tadeusz Kowalczyk. W Kongresie uczestniczyli również marszałek Adam Jarubas, radny Sejmiku Józef Grabowski i Sekretarz Województwa Bernard Antos.

O ochronie środowiska i adaptacji do zmian klimatu podczas XXXV sesji Sejmiku

O ochronie środowiska i adaptacji do zmian klimatu podczas XXXV sesji Sejmiku

Sprawy związane z ochroną środowiska i adaptacją do zmian klimatu zdominowały XXXV sesję Sejmiku Województwa  Świętokrzyskiego. – Temat ma ogromne, strategiczne znaczenie dla regionu ze względu na niezaprzeczalne walory przyrodnicze, ich duży potencjał, bazę surowcową i zróżnicowane rolnictwo, w tym rolnictwo ekologiczne, które tu występują  – mówi Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Nasze konsekwentne działania proekologiczne przynoszą wymierne efekty, również dzięki nowoczesnym instrumentom finansowym, które w nowej perspektywie mamy okazję właśnie kreować.

Radni o placówkach zdrowia

Radni o placówkach zdrowia

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie za I półrocze 2013r. oraz utworzenia przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego jednostki budżetowej pn. „Świętokrzyskie Centrum Cateringowo-Serwisowe” były głównymi tematami Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku. W posiedzeniu uczestniczył wicemarszałek Grzegorz Świercz.

Posiedzenie Komisji Edukacji Kultury i Sportu

Posiedzenie Komisji Edukacji Kultury i Sportu

Pod przewodnictwem Marzeny Marczewskiej obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni zapoznali się z realizacją w 2012 roku programu „Świętokrzyska Akademia Sportu” oraz pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wąchock z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji ogólnopolskiej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa w 2013 roku. W obradach uczestniczyli dyrektorzy Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego – Jacek Kowalczyk i Małgorzata Kowalińska.

Wyświetlane od 1300 - 1310 z 1330