Aktualności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

„Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej informuje, iż w związku z realizacją przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie trzeciej edycji projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej” w ramach Działania 1.2 – Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki istnieje możliwość sfinansowania specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

„Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej”

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż w związku z realizacją przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie drugiej edycji projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej” w ramach Działania 1.2 – Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki istnieje możliwość sfinansowania specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Wyniki naboru pracowników socjalnych na specjalizacje I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawia  wyniki  naboru pracowników socjalnych na specjalizacje I stopnia w zawodzie pracownik socjalny w związku z realizacją przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie projektu  pn. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej w ramach działania 1.2 – Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wyświetlane od 660 - 670 z 689