Aktualności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

„Konferencja organizowana przez Wojewódzką Społeczna Radę Seniorów i Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku z Ostrowca Świętokrzyskiego pn. „Właściwe odżywianie źródłem energii życiowej”

W dniu 21 listopada  2011r. o godzinie 1000 w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu  i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Akademickiej 12 odbędzie się regionalna konferencja w ramach projektu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów pt. „Właściwe odżywianie źródłem energii życiowej”.

Konferencja pn. „Samorząd lokalny w poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie”

„Samorząd lokalny w poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie” to tytuł konferencji organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W spotkaniu, które odbędzie się 17 listopada o godz. 10.00 w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wezmą udział przedstawiciele reprezentujący środowiska naukowe, a także praktycy na co dzień zajmujący się problematyką przemocy w rodzinie.

Zasady rekrutacji na specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

W związku z realizacją przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL) w Warszawie, projektu 1.20 “Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej” w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej PO KL, uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Rekrutacja zostaje zakończona z dniem 6 lipca 2011 r.

Wyświetlane od 640 - 650 z 690