Aktualności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Budowanie relacji z mediami – PR w pomocy społecznej

Budowanie relacji z mediami – PR w pomocy społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach realizacji funkcji doradczej w dniach 6-7 listopada 2012 r.  zorganizował pilotażowe szkolenie pn.: Budowanie relacji  z mediami PR w pomocy społecznej”.  Szkolenie skierowane było  do kadry zarządzającej ops, pcpr, dps naszego regionu. Celem szkolenia był rozwój kompetencji związanych z  kreowaniem pozytywnego wizerunku instytucji z uwzględnieniem specyfiki działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, nabycie umiejętności opracowywania strategii public relations oraz organizacji działań PR w instytucji

Konsultacje Wojewódzkich Programów na lata 2012-2017: Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy Społecznej

Konsultacje Wojewódzkich Programów na lata 2012-2017: Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy Społecznej

30 października odbyło się posiedzenie Zespołu ds. konsultacji projektów w/w programów dyskutowano nad ostatecznym kształtem zapisów. Członkowie Zespołu dokonali analizy części diagnostycznych, jak również wskazywali na elementy, które winny zostać uwzględnione w tych dokumentach. Członkowie Zespołu pozytywnie zaopiniowali zaproponowane w Programach cele oraz działania.

VI Kongres Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu samorządów współpracą z trzecim sektorem Urząd Marszałkowski już po raz szósty organizuje Kongres Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego pn. „Samorząd Województwa Świętokrzyskiego Partnerem Organizacji Pozarządowych”. Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń, fundacji i organizacji pozarządowych z województwa świętokrzyskiego odbędzie się 4 października 2012 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Wyświetlane od 600 - 610 z 689