Aktualności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Nabór do Wojewódzkiej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Rada składać się będzie z 7 osób. Jej skład będą stanowić przedstawiciele działających na terenie województwa świętokrzyskiego organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawiciele wojewody i jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).  Organizacje i organy administracji publicznej mogą zgłosić po jednym kandydacie na członka wojewódzkiej rady. Termin zgłaszania kandydatów upływa 3 września br.

Wyświetlane od 610 - 620 z 690