Aktualności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Konsultacje szkoleniowe dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie obsługi skorygowanego formularza OZPS

Instytut Rozwoju Służb Społecznych po opracowaniu korekty formularza OZPS, planuje w lutym br. przeprowadzić dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej szczebla gminnego i powiatowego cykl konsultacji szkoleniowych. Spotkania konsultacyjne organizowane będą dla grupy pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, którzy pierwszy raz będą obsługiwać ten formularz oraz dla grupy tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat wykorzystania tego narzędzia przy sporządzaniu  oceny zasobów pomocy społecznej.

Konsultacje szkoleniowe dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie obsługi skorygowanego formularza OZPS

Instytut Rozwoju Służb Społecznych po opracowaniu korekty formularza OZPS, planuje w lutym br. przeprowadzić dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej szczebla gminnego i powiatowego cykl konsultacji szkoleniowych. Spotkania konsultacyjne organizowane będą dla grupy pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, którzy pierwszy raz będą obsługiwać ten formularz oraz dla grupy tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat wykorzystania tego narzędzia przy sporządzaniu  oceny zasobów pomocy społecznej.

„Wojewódzki Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu na lata 2012-2017” przyjęty do realizacji

W dniu 28 grudnia 2012 roku samorząd województwa świętokrzyskiego przyjął  do realizacji „Wojewódzki Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu na lata 2012-2017”. Zgodnie z art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy samorząd województwa został zobligowany do opracowania programu w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, stanowiącego część strategii województwa w zakresie polityki społecznej.

Wyświetlane od 590 - 600 z 690