Aktualności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Wyniki naboru pracowników socjalnych na specjalizacje I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawia  wyniki  naboru pracowników socjalnych na specjalizacje I stopnia w zawodzie pracownik socjalny w związku z realizacją przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie projektu  pn. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej w ramach działania 1.2 – Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wyświetlane od 670 - 680 z 690