Aktualności

Kolarz świetokrzyskich Zabytków

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków został ustanowiony w 1983 roku przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków (ICOMOS), która doradza UNESCO, m.in. w sprawie wpisu obiektów na Listę światowego dziedzictwa. Głównym celem Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków jest zwrócenie uwagi społeczeństw na problemy dotykające dziedzictwo kulturowe. W tym dniu prezentowane są zabytki o wyjątkowym znaczeniu dla lokalnych społeczności oraz całych narodów. “Święto zabytków” obchodzone jest 18 kwietnia na całym świecie.

Umowę W Sprawie Przekazania Dotacji Wręczono Dziś Dyrektor Leczniczy Beacie Matulińskiej

Dotacja celowa dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy otrzymało 220 tys. zł dotacji celowej na działalność Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia. Przekazane środki  pochodzą z wpływów za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Umowę w tej sprawie, podpisaną przez marszałka Andrzeja Bętkowskiego oraz wicemarszałek Renatę Janik przekazano dziś  dyrektor leczniczy Beacie Matulińskiej.

Ekran Komputera Na Którym Wyświetlona Jest Strona Webinarium Z Nazwami Trzech Województw, łódzkiego, Podkarpackiego I świętokrzyskiego

O doświadczeniach i wnioskach na nową perspektywę finansową w międzynarodowych programach Interreg

15 kwietnia 2021 r. odbyło się kolejne z cyklu spotkań  informacyjnych na temat programów Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa i Interreg Europa 2021-2027 organizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Z uwagi na dobór omawianych projektów, spotkanie było dedykowane sześciu województwom, w tym woj. świętokrzyskiemu.

Wyświetlane od 1 - 10 z 32398