Aktualności

5 Kobiet Stojących Przed Banerem Treklamującym Akcję Profilaktyczną Trzymających W Dłoniach Kartki Z Grafikami Przedstawiającymi Usta.

 Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Zapraszamy na bezpłatną i bezpieczną cytologię z uśmiechem

Po raz kolejny Świętokrzyskie Centrum Onkologii z okazji Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy zaprasza panie w wieku 25 – 59 lat do skorzystania z bezpłatnej diagnostyki cytologicznej. Zgodnie z Programem Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy cytologię należy wykonywać co 3 lata. W dniach 18 – 22 stycznia panie, które z powodu niepełnosprawności nie mogły dotąd wykonać cytologii, będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu na badania.

Laptop Monitor Podczas Obrad Komisji Skarg, Wniosków I Petycji

Obradowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

W poniedziałek 18 stycznia obradowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Obrady zostały przeprowadzone w trybie zdalnym – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.). Obradom przewodniczył radny Paweł Krakowiak.

Budynek urzędu marszałkowskiego

Uwaga!  Aktualizacja regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-326/20

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (Instytucja Organizująca Konkurs) informuje, że w dniu 13 stycznia 2021 r. został zatwierdzony zaktualizowany regulamin konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-326/20. Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu, pierwotnie zaplanowany od dnia 30.12.2020 r. do 22.01.2021 roku, został wydłużony do dnia 29.01.2021 roku. Aktualizacja spowodowana jest doprecyzowaniem zapisów regulaminu konkursu. Wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone do dokumentu zawarte są w Tabeli zmian zamieszczonej pod regulaminem konkursu i obowiązują od dnia 13.01.2021 r.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii

W poniedziałek rusza Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

Po raz kolejny Świętokrzyskie Centrum Onkologii z okazji Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy zaprasza panie w wieku 25 – 59 lat do skorzystania z bezpłatnej diagnostyki cytologicznej. Zgodnie z Programem Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy cytologię należy wykonywać co 3 lata. W dniach 18 – 22 stycznia panie, które z powodu niepełnosprawności nie mogły dotąd wykonać cytologii, będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu na badania.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 18 stycznia 2021 r., o godz. 10:00. Obrady zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.).

Wyświetlane od 1 - 10 z 31995