Aktualności

Pieniądze na remont dachu budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Belnie

Pieniądze na remont dachu budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Belnie

34 tysiące złotych dofinansowania na prace budowlane polegające na remoncie i ociepleniu dachu budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej otrzymało Stowarzyszenie Braterskie Serca z Belna. Umowę w tej sprawie podpisali dziś marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz prezes Stowarzyszenia Braterskie Serca Elżbieta Ślewa i wiceprezes Bożena Nawrot. Pieniądze będące w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, pochodzą z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

To już 30 lat samorządu terytorialnego!

To już 30 lat samorządu terytorialnego!

„Reforma administracji publicznej uznawana jest powszechnie za jedną z najważniejszych i najbardziej udanych reform III Rzeczypospolitej, a polski samorząd okazał się po latach sukcesem polskiego społeczeństwa. Piękna historia świętokrzyskiej Wspólnoty nie byłaby możliwa bez współpracy i dobrej woli, zaangażowania oraz doświadczenia mieszkańców regionu. Idea samorządu terytorialnego sprawdziła się tu nadzwyczajnie” – piszą w liście do świętokrzyskich samorządowców, wystosowanym z okazji obchodzonego dziś Dnia Samorządu Terytorialnego, przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś oraz marszałek województwa Andrzej Bętkowski.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego o przeciwdziałaniu skutkom ekonomicznym pandemii COVID-19

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego o przeciwdziałaniu skutkom ekonomicznym pandemii COVID-19

Działania na rzecz ochrony miejsc pracy oraz wsparcia pracodawców w warunkach pandemii, a także ocena funkcjonowania rozwiązań zawartych w tarczach antykryzysowych zdominowały posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W spotkaniu, pod przewodnictwem wojewody świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza, uczestniczyli marszałek województwa Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałkowie: Renata Janik i Marek Bogusławski.

Trwają prace nad wyborem radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego kolejnej kadencji

Trwają prace nad wyborem radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego kolejnej kadencji

Zakończył się nabór do II kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Kandydatów można było zgłaszać do 15 maja; o tym, kto ostatecznie wejdzie w skład Młodzieżowego Sejmiku zadecyduje Kapituła złożona z 9 osób – młodzieżowych radnych poprzedniej kadencji, którzy nie ubiegają się o ponowny mandat radnego. We wtorek, 26 maja odbyło się jej pierwsze posiedzenie. Uczestniczył w nim przewodniczący ustawowego Sejmiku, Andrzej Pruś.

Uwaga przedsiębiorcy! Zapraszamy do odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy środków ochrony osobistej

Uwaga przedsiębiorcy! Zapraszamy do odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy środków ochrony osobistej

W związku z realizacją projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, zapraszamy przedsiębiorstwa do odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Świętokrzyskie.

Wyświetlane od 1 - 10 z 30996