Aktualności

Wielkie sportowe święto, wspaniała organizacja

Wielkie sportowe święto, wspaniała organizacja

Wielkie emocje, pasjonujące pojedynki, ogromna radość, gorycz porażki. Od 29 marca do 26 maja Świętokrzyskie było gospodarzem XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych. W środę w Kieleckim Centrum Kultury odbyło się uroczyste zamknięcie wydarzenia. Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa i Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego uhonorowali kluby i województwa, które osiągnęły najlepsze wyniki oraz przedstawicieli związków sportowych, samorządów i instytucji zaangażowanych w organizację przedsięwzięcia.

Ogłoszenia o konkursach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenia o konkursach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkursy: nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-266/19 Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT, nr: RPSW.09.02.02-IZ.00-26-265/19 Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – ZIT (konkursy dedykowane Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu) oraz konkurs nr: RPSW.09.02.03-IZ.00-26-267/19 Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bezpiecznie w gospodarstwie rolnym

Bezpiecznie w gospodarstwie rolnym

Wojewódzkie podsumowanie XVII edycji Ogólnokrajowego Konkursu “Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” odbędzie się 7 lipca w Centrum Geoedukacji w Kielcach. Towarzyszyć mu będzie II Piknik Rolniczy, podczas którego swoje stoiska informacyjne będą miały instytucje rolnicze, Państwowa Straż Pożarna zaprezentuje pokaz pierwszej pomocy i sprzętu strażackiego, zaś policja przygotuję miasteczko ruchu drogowego. Wydarzeniu towarzyszyć będą atrakcje dla dzieci i degustacje potraw regionalnych. Organizatorem przedsięwzięcia jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego-Oddział Regionalny w Kielcach. Fundatorem jednej z nagród w XVII edycji Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne jest marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Wyświetlane od 1 - 10 z 29890