Pola elektromagnetyczne

Zgłoszenia instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne:

  1. Kielce – Rożki
  2. Kielce – Kielce Piaski
  3. Radkowice – Kielce Piaski      Sprawozdanie z pomiarów napowietrznej linii elektroenergetycznej Radkowice – Kielce Piaski
  4. Połaniec – Kielce                       Sprawozdanie z pomiarów napowietrznej linii elektroenergetycznej Połaniec – Kielce
  5. Radkowice

Artykuły zawierają treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz.U. z 2019, poz. 848 ze zm.).

Informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji:

“Kielce -Joachimów- napowietrzna linia elektroenergetyczna 220kV”

“Połaniec – Kielce – napowietrzna linia elektroenergetyczna 220 kV”

“Połaniec – Ostrowiec – napowietrzna linia elektroenergetyczna 220 kV”

“Połaniec – Radkowice – napowietrzna linia elektroenergetyczna  220 kV”

“Połaniec-Chmielów – napowietrzna linia elektroenergetyczna 220 kV”

” Kielce -Radkowice – napowietrzna linia elektroenergetyczna 220 kV”

Artykuły zawierają treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz.U. z 2019, poz. 848 ze zm.).

Art. 152 ust. 6. pkt 1 lit. c Prawo ochrony środowiska

Zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu:

  1. Zaświadczenie dla linii Kielce – Kielce Piaski
  2. Zaświadczenie dla linii Kielce – Rożki
  3. Zaświadczenie Radkowice