Aktualności Biura Prasowego

Plakat Konferencja

Debata pt. „Środowisko przyrodnicze i kulturowe regionu świętokrzyskiego – klucz do kształtowania świadomego społeczeństwa”

Debata pt. „Środowisko przyrodnicze i kulturowe regionu świętokrzyskiego – klucz do kształtowania świadomego społeczeństwa”, odbędzie się 12 grudnia w Instytucie Geografii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w godz. 12.00-15.30. Spotkanie skierowane jest do ekspertów z zakresu ekologii, nauczania, do jednostek samorządu terytorialnego, branży turystycznej oraz organizacji pozarządowych.

Wyświetlane od 140 - 150 z 7174